Yunus Emre Kimdir? Hayatı ve Şiirleri

Yunus EmreYaşamı konusunda kesin bilgi bulunmayan Yunus Emre hakkında bilinenler, şiirlerinden çıkarılmıştır. Eskişehir’e bağlı Sarıköy’de doğduğu ve yaşadığı sanılır. Medrese öğrenimi gördüğü, tasavvufu benimseyerek Sakarya yakınlarındaki “Taptuk Emre” adlı şeyhin yanında uzun süre kaldığı, sonra Konya, Şam ve Azerbaycan yörelerinde dolaşıp, Mevlânâ’yla görüştüğü sanılmaktadır. Eldeki tek kesin bilgi, 1307-1308 yıllarında yazdığı Risalet-ün Nushiyye (Öğüt Kitabı) adlı küçük mesnevisidir.

Divan‘ı, ölümünden sonra düzenlenen ozan, duru bir Türkçeyle yazdığı şiirlerini, yapmacıklara, sanat oyunlarına kapılmadan, içinden geldiği gibi dile getirmiş, genel konu olarak insanı almıştır. Bu insan, gelecekten, özellikle de “öbür dünya”dan mutluluk bekleyen, sevgi, umut, inanç dolu bir insandır. Savunduğu düşüncelerse, insan ile Tanrı, insan ile öbür insanlar ve insan ile kendisi arasındaki karşılıklı ilişkilerdir. Ozan, şiirinde tasavvufun ve İslam felsefesinin ortak konularını dile getirmiş olmakla birlikte, bu konuların ağırlığını dilin sadeliği, yumuşaklığı, söyleşin akıcılığı içinde eritmeyi başarmış, halkın yaşayan dilini kullanarak, Türkçenin şiir dili olarak gelişmesinde etkili olmuştur.

Yunus Emre Türbesi:
Mezarının nerede olduğu kesin olarak bilinmemektedir, ancak yapılan çalışmalarda elde edilen bulgular Eskişehir Sarıköy’deki türbesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Mezarı kesin olarak bilinmediği için Türkiye’deki bir çok ilde, hatta Azerbaycan’da dahi onun adına yapılmış türbeler bulunmaktadır.

Yunus Emre’nin Eserleri

Divan
Yunus Emre’nin ölümünden sonra tüm şiirler bu Divan’da toplanmıştır. Şiirlerini aruz ve hece ölçüsüyle yazmıştır.
Yunus Emre’nin şiirlerinin toplandığı Divan’ı buradan PDF olarak indirebilirsiniz. Divan PDF

Risalet-ün Nushiyye
Bu eser, Yunus Emre’nin Divan’ından sonra ikinci büyük esedir. Mesnevi biçiminde yazılmıştır. Aruz ölçüsü kullanılarak yazılan şiirler 573 beyitten oluşmaktadır.
Yunus Emre’nin Risalet-ün Nushiyye adlı eserini buradan PDF olarak indirebilirsiniz. Risalet-ün Nushiyye PDF

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Yunus Emrenin Şiirlerinden Bazıları:

SEVELİM SEVİLELİM

Hak cihana doludur, kimseler Hakkı bilmez
Onu sen senden iste, o senden ayrı olmaz
Dünyaya gelen geçer, bir bir şerbetin içer
Bu bir köprüdür geçer, Cahiller onu bilmez

Gelin tanış olalım, işin kolayın tutalım
Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz
Yunus sözün anlar isen, mani’sini dinler isen
Sana iyi dirlik gerek, bunda kimseler kalmaz

EY BENİ AYIPLAYAN

Ey beni ayıplayan, gel beni aşktan kurtar
Elinden gelmez ise, söyleme fasid haber
Hiç kimsene kendinden, halden hale gelmedi
Cümlemizin halini, maşuk eder mukarrer

Aşıkların her hali, Maşuk katında biter
Sözün var ona söyle, benim elimde ne var
Her kim aşk kadehinden,içti ise bir cura
Ona ne yad ne biliş, ona nesrik ne humar

Dost yüzünden nikabı, her kim giderdi ise
Hicap kalmadı ona, ayruk ne hayr u ne şer
Şeriat edebinden korkaram söylemeye
Yokise eydeyidim daha ayrıksı haber
Dost kılıçından Yunus ölürse gam değil
Dost göğünden uyanan, Maşuk burcundan doğar

AŞIKLAR ÖLMEZ

Ya rab bu ne derttir derman bulunmaz
Benim garip gönlüm aşktan usanmaz
Aşık ki cana kaldı aşık olmaz
Canın terketmeyen, ma’şukun bulmaz

Aşk pazarıdır bu canlar satılır
Satarım canımı kimseler almaz
Aşık, bir kişidir, Bu dünya malın
Ahiret korkusun bir pula saymaz

Bu dünya ol ahiretten içeri
Aşıkın yeri var kimseler bilmez
Yunus öldü diye sela verirler
Ölen hayvan imiş, AŞIKLAR ÖLMEZ

AŞK MAKAMI

Aşk makamı al˜ ır, aşk kadim ezelidir
Aşk sözünü söyleyen, cümle kudret dilidir
Diyen o, işiten o, gösteren o
Her sözü söyleyen o, suret can menzilidir

Suret söz kanda buldu, söz sahibi kaçan oldu
Surete kendi geldi, dil hikmetin yoludur
Bu bizim işretimiz, oldur bu lezzetimiz
İçip esridiğimiz, aşk şerbeti gölüdür
Yunus sözünde yalan, görmedi mumin olan
Ömrün zülmete salan, marifet yoksuludur

BİR KEZ GÖNÜL YIKTIN İSE

Bir kez gönül yıktın ise
Bu kıldığın namaz değil
Yetmişiki millet dahi
Elin yüzün yumaz değil

Yol odur ki, doğru vara
Göz odur ki, Hakkı göre
Er odur ki alçak dura
Yüceden bakan göz değil

Yunus Emre’nin Hayatını Anlatan TRT Belgeseli – YouTube:

Bu yazı bilgimanya.com‘a aittir. Link bağlantılı kaynak göstermek suretiyle faydalanabilirsiniz. Hatalı veya eksik bir bilgi olduğunu düşünüyorsanız editor@bilgimanya.com e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.