Yeniçeriler ve Yeniçeri Ocağı

Ortada, yeniçeri subayı ve iki yanındaki karakullukçu askerleri

Osmanlı Yeniçeri Askerleri

Yeniçeriler:

Osmanlı İmparatorluğu’nun savunucusu ve padişahlık tahtının koruyucusu olan askerlere yeniçeriler denmekteydi.

Yeniçeri Ocağı ilk kez I. Murad‘ın padişahlığı döneminde, Kazasker Kara Halil Hayreddin Paşa tarafından kuruldu. İlk olarak savaşlarda esir alınan genç ve güçlü Hıristiyanlara çeşitli ayrıcalıklar ve yüksek maaşlar karşılığında askeri eğitim alarak yeniçeri askeri oldular. Bir süre sonra fazlalaşan ihtiyacı karşılamak amacıyla, zaman zaman Rumeli ve Kafkasya’dan devşirme yöntemiyle Hıristiyan gençler toplandı, Müslümanlaştırılarak Yeniçeri Ocağı’nda asker yapıldılar. XVII. yüzyılın sonlarına doğru başka Müslüman kavimlerden ve Türklerden de yeniçeri alınmaya başlanmıştır.

Yeniçeri askerleri, yüzyıllar boyunca Avrupa’ya korku saldılar, zaman zaman da, padişahlar için ciddi tehlikeler oluşturdular. Viyana ve Kosava gibi parlak zaferler kazandılar. Osmanlı İmparatorluğu’nun Viyana’ya kadar ilerlemesinin başlıca gücünü oluşturdular

Yeniçeriler bir çok ayrıcalığın yanında, devletten üç ayda bir “ulufe” denen maaş alırlardı. Yeniçerilerin büyük çoğunluğu İstanbul’da Etmeydanı’ndaki ve Şehzadebaşı’ndaki kışlalarda, diğer yeniçeriler ise sınır boylarındaki kalelerde yaşardı.

Yeniçeri kuralına göre, yeniçerilerin askerlik haricinde bir iş yapmaları ve evlenmeleri yasaktı. 16. yüzyıldan sonra seferlerin azalması sonucu; katı kurallardan vazgeçilerek, evlenememe ve başka işlerde çalışamama yasağının kaldırılmasından sonra, İstanbul halkına ve esnafına zulüm edercesine girişimlerde bulunmuşlardır. Sayıları çok fazlalaşan yeniçeriler, maaşlarını zamanında alamadıkları gerekçesiyle sık sık ayaklanarak toplumsal düzeni bozulmasına neden olmuştur.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Osmanlı Devleti, çöküş yıllarında aldığı peş peşe yenilgilerden sonra, 18. yüzyılda orduyu yeniden düzenleme çabalarına girişmesi, başta Yeniçeri Ocağı ve Kapıkulu Ocağı askerleri, çıkarlarının ve varlıklarının tehlikeye sokacağı gerekçesiyle sert tepkiler vermişlerdir. XIX. yy’da Mahmud II zamanında, acımasız paralı askerler yığını haline dönüşen yeniçeriler, her türlü yenilik denemesine direnen, sık sık kazan kaldıran ve işi padişahları tahttan indirmeye kadar vardıran disiplinsiz, tehlikeli bir kalabalık haline geldiler. Peş peşe uğradıkları yenilgilerden ve bir ayaklanma denemesinden sonra, 1826’da Sultan Mahmud II tarafından örgüt dağıtılmıştır.

Ortada, yeniçeri subayı ve iki yanındaki karakullukçu askerleri

Ortada, yeniçeri subayı ve iki yanındaki karakullukçu askerleri

Osmanlı dönemindeki yeniçeri askerlerini canlandıran bir yürüyüş.

Osmanlı dönemindeki yeniçeri askerlerini canlandıran bir yürüyüş.

Yeniçeri Belgeseli:

Bu yazı bilgimanya.com‘a aittir. Link bağlantılı kaynak göstermek suretiyle faydalanabilirsiniz. Hatalı veya eksik bir bilgi olduğunu düşünüyorsanız editor@bilgimanya.com e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.