Yakıt Nedir? Çeşitleri Nelerdir? Kaç Gruptur

Yakıt nedir? Hava, oksijen ya da oksijenli bir gaz karışımıyla temas sonucu yanarak bir ısı çıkaran maddeye yakıt denir.

Yakıtlar mineral ya da bitkisel kaynaklardır. Bilinen en eski yakıt odundur. Madeni yakıtlar toprakta kalmış bitkilerin başkalaşmasından oluşur. Kok kömürü, taş kömürünün damıtılmasıyla elde edilir. Sıvı yakıtların (akaryakıt) en önemlileri mazot, benzin, gazyağı ve alkoldür. Benzin, rafineride çeşitli yan ürünlerinin elde edilmesi ve kolay kullanılması nedeniyle, başlıca yakıtlardan biridir. En çok kullanılan gaz yakıtlar, kokhane gazı ve doğal gazdır. Ayrıca, yakıtlar arasında sıvı halde madeni tüplerde satılan bütan, propan ve doğal gazdan da söz edilebilir.

Gaz ve taşkömürü katranı üretiminin yan ürünü olan benzol, benzine katılan en yararlı maddelerden biridir. Almanya’da 1935’ten bu yana taşkömürü, linyit ya da bataklık kömüründen sıvı yakıtların sentezi yapılmaktadır. Etil ve metil alkol de yakıt olarak kullanılabilir; ama hem ısı güçleri benzininkinden çok düşüktür, hem de çok pahalıya malolurlar. Ekonomik olması nedeniyle, ağır araçlara genellikle mazotla çalışan motorlar takılmaktadır. Yarış arabalarında kullanılan yakıtların hazırlanmasındaysa, metanol kullanılır.

Gazoil, dizel yağı, mazotlar, ağır ya da hafif fuel oiller, dizel motorların beslenmesinde kullanılan ürünlerdir. Yakıt, havasız itici sistemlerde hem yanıcı, hem de yakıcı maddeden oluşur. Havalı itici sistemlerdeyse, yanma odalarında havının oksijeniyle yanan bir yanıcı maddeden oluşur.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Yakıt nedir kaç grup çeşitleri

Yakıt nedir?

Yakıt nedir. Hava, oksijen ya da oksijenli bir gaz karışımıyla temas sonucu yanarak ısı çıkaran maddeye yakıt denir.

Yakıt Gruba Ayrılır – Çeşitleri Nelerdir?

Yakıtlar üç türe – grubu ayrılır. Katı yakıtlar, sıvı yakıtlar ve gaz yakıtlar olmak üzere üç gruba ayrılır.

Katı Yakıt Çeşitleri Nelerdir?

Katı olarak yakılabilen fosil yakıtlar ve diğer yanıcı maddeler bu grupta yer alır. Odun, kömür ve linyit en çok kullanılan çeşitlerdir. Bunların yanı sıra tezek, küspe, fındık kabuğu, ceviz kabuğu ve benzeri gibi yanabilen katı maddelerde yakıt olarak kullanılabilmektedir.

Sıvı yakıt Çeşitleri Nelerdir?

Sıvı olarak yakılabilen yakıtlar bu grupta yer alır. Ham petrolün işlenmesiyle elde edilen benzin, mazot ve gazyağı gibi ürünler sıvı yakıtların en çok kullanılanları arasında yer alır. Bunların haricinde etil alkol ve metil alkol de yanabilen diğer sıvı yakıt çeşitleridir.

Gaz Yakıt Çeşitleri Nelerdir?

Gaz olarak yanabilen yakıtlar bu grupta yer alır. Petrol ürünlerinin işlenmesiyle elde edilen likit petrol gazı (LPG), doğal gaz, hava gazı, hidrojen, metan ve propan türü gazlar sıklıkla kullanılan gaz yakıtlardır.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.