Vasiyet Nedir? Vasiyetname, Miras ve Saklı Pay

Vasiyet Vasiyetname

Vasiyet Nedir?

Sözlük anlamına göre vasiyet; bir kimsenin ölmeden önce yazılı veya sözlü olarak mirasçılarına bıraktığı, ölümünden sonra yapılmasını istediği işlerdir. Yazılı olarak yapılan vasiyete, vasiyetname denmektedir.

Vasiyetname Nerede ve Nasıl Yazdırılır?

Yöntem 1: Vasiyetnameyi kendi el yazınızla boş ve temiz bir kağıda yazar, tarih ve imza atarak hazırlayabilirsiniz. Bu resmi olarak geçerlidir. Ancak yinede sorun oluşmaması için bu vasiyetnamenin noterde saklanması için notere teslim edebilirsiniz. Ayrıca noter, bağlı olduğunuz nüfus müdürlüğüne vasiyetnameniz olduğu konusunda bilgi verir.

Yöntem 2: Vasiyetname yazmayı bilmiyorsanız, iki şahit ile birlikte doğrudan doğruya notere gidebilirsiniz. Notere vasiyetinizi anlattığınızda kağıda geçirme işlemi yapacaklardır. Son olarak okunup kabul edildikten sonra, vasiyet sahibi ve şahitler tarafından imzalanır. Sonra vasiyetname noter tarafından saklanır ve ilgili nüfus müdürlüğü haberdar edilir.

Not: Noter aracılığıyla vekaletin geçerli olması için akıl sağlığınızın yerinde olması gerekir. İleride herhangi bir itiraz olması ihtimaline karşılık, notere gitmeden önce bir hastaneden akıl sağlığı yerindedir raporu almanızda fayda vardır. Notere bu belgeyi göstermeniz ilerde olabilecek anlaşmazlıkların önüne geçecektir.

Saklı Pay Nedir?

Miras bırakacak kişinin vasiyetnamesindeki mirasın bir bölümünün başkasına bırakılmasına izin verilmemesine “saklı pay” denir.

Örnek verecek olursak; ölen kişi mirasının bir bölümünü yasal mirasçılara vermek zorundadır. Zorunlu mirası hak sahiplerine bıraktıktan sonra kalan kısmı dilediği kişi, kurum ve kuruluşlara bırakabilir.

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Saklı Pay Sahipleri Düşecek Miras Oranları:
Saklı pay oranları Türk Medeni Kanunu’nun 506. maddesinde belirlenmiştir.

1. Altsoy için yasal miras payının yarısı,

2. Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri,

3. Kardeşlerden her biri için yasal miras payının sekizde biri,

4. Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamı, diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçü.

Mirasçılık Sırası:

  • Eş ve çocuklar sağ ise, eşin payı dörtte birdir. (Çocuklar ölmüşse, ölen çocukların çocukları alır)
  • Çocuk yoksa; eş, anne ve baba sağ ise, eşin payı mirasın yarısıdır (Eş ölmüşse, eşin yerini , eşin kardeşleri alır.)
  • Çocuk, anne, baba ve kardeşler yok ise büyükanne ve büyükbaba mirasçı olur. Bu durumda eş sağ ise mirasın 3/4’ünü alır.
  • Büyükanne ve büyükbaba da yok ise, yerlerini dayı, amca, hala ve teyze alır.
  • Dayı, amca, hala ve teyze de yoksa, onların çocukları hak sahibi olur.
  • Bu akrabaların hiçbiri yoksa, eş mirasın tamamını alır.
  • Eş de yok ise, miras devlete kalır.

Miraslarda hak sahipleri yukarıdaki sırada belirtildiği gibidir.

Ölen adamın karısı hayatta ise, kadın mirastan pay alır. Kadın daha sonra ölürse, kadının mirası, kadının mirasçılarına başka bir deyişle kız tarafına verilir.

Ölen kadının kocası hayatta ise, adam mirastan pay alır. Adam daha sonra ölürse, adamın mirası,  adamın mirasçılarına, başka bir deyişle erkek tarafına verilir.

Vasiyet Geçerli Midir?

Saklı pay sahiplerinin yasal hakları korunduğu sürece vasiyet geçerlidir. Yasal hak sahipleri bu oranların ihlal edildiğinde, tenkis davası açarak saklı paylarını isteyebilirler.

Mirastan Mahrum Bırakma Var Mı?

Ülkemiz kanunlarında mirastan mahrum bırakma gibi yaptırımlar yoktur. Örnek olarak çocuklar evlatlıktan reddedilemez, eş, çocuklar, anne, baba, kardeşler ve diğer mirasçılar, miras hakkı sırası var ise mirastan pay alabilirler.

Bu yazı bilgimanya.com‘a aittir. Link bağlantılı kaynak göstermek suretiyle faydalanabilirsiniz. Hatalı veya eksik bir bilgi olduğunu düşünüyorsanız editor@bilgimanya.com e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.

1 comment to Vasiyet Nedir? Vasiyetname, Miras ve Saklı Pay

  • nesrin

    Vasiyet ile ilgili verdiğiniz güzel bilgiler için teşekkür ederim.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.