Unesco Nedir? Hakkında Bilgi

Unesco, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü anlamına gelen İngilizce United Nations Educational Scientific and Culturel Organization’ın kısaltılmış adıdır.

Birleşmiş Milletler Örgütü’ne bağlı bir kurum olan ve merkezi Paris’te bulunan Unesco’ya, bu topluluk içinde yer alan ya da almayan bütün devletler üye olabilirler. Kurumun adı, etkinliği konusunda tam bir fikir vermez. Gerçekten de, kültür sözcüğü, bu örgütün, kurulduğundan bu yana büyük bir etkinlik gösterdiği toplum bilimlerini ve insan bilimlerini de kapsamaktadır.

Unesco’nun Çalışmaları:

Unesco, üç yönde etkinlik gösterir. İlk başarılarını gösterdiği ve eylemini yönelten temel düşünceyi kapsayan düşünsel işbirliği alanındaki girişimleri özendirir. 120 ülkede gerçekleştirilmek üzere olan ve tüm bütçesini %80’ini kapsayan 190 milyon dolarlık kalkınma tasarılarını uygular.

Kadınların eğitim görmesine yönelik etkinliklere girişir; ırk ayrımına karşı ve uluslararası işbirliği yönünde sözleşmeler yapılmasına katkıda bulunur.

Unesco, yalnızca bir ülkeyi olduğu gibi bütün dünyayı ilgilendiren tasarılar da ortaya atar. Önemi ne olursa olsun, Unesco’nun bir tasarısı, bundan yararlananların yaşamı üstünde büyük etkiler yaratır. Unesco’nun etkinliklerinin özellikle etkileyici olduğu öğretmenler yetiştirme alanı, bunun bir örneğidir. Ayrıca, Unesco’nun, yayımlar yapmak, bilgi veren merkezler kurmak ve çeşitli bilim dallarında bilgi edinilmesine yönelik her yıl çeşitli etkinlikler de düzenler.

Unesco’nun Türkiye’deki kolu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Türkiye Milli Komisyonu adıyla kurulmuştur ve etkinliklerini örgütün amaçları doğrultusunda sürdürür.

UNESCO Türkiye Logo

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası

Unesco’nun Finansal Kaynağı:

Örgütün bütçesi, üye devletlerin katkılarından oluşur. Her devlet için bu katkı, bütçenin %30’unu hiçbir zaman geçmez ve %0,04’ten de aşağı olamaz.

Unesco’nun Tarihi ve Yönetim Biçimi:

Unesco’nun kökeninde, savaş sırasında düzenlenmiş olan ve kalkınmayı amaçlayan Müttefik Devletler Eğitim Bakanları Konferansı yer alır. Daha sonra, İngiliz ve Fransız hükümetleri, Birleşmiş Milletler Örgütü’nün bütün üyelerini, eğitim ve kültür için bir örgüt kurmak üzere, 1945 Londra Konferansı’na çağırdılar. Bu konferansta kabul edilen kurucu yasa, bir yıl sonra (4 Kasım 1946) yürürlüğe girdi. Unesco’nun ilk genel başkanı, İngiliz biyoloji bilgini Julian Huxley oldu. Örgüt, yirmi yıllık yaşamı boyuncu, dünyadaki evrime ayak uydurmak üzere değişiklikler geçirdi. En önemli değişiklikler, örgütün en yüksek yetki makamı olan ve genel siyaseti belirleyen, bütçeyi onaylayan, Yürütme Konseyi üyelerini ve genel başkanı seçen Genel Konferans’a sunuldu. Konferans’ın birinci oturumunda, kırk dört hükümetin temsilcileri bir araya geldi. Üye sayısı zamanla arttı; S.S.C.B (Sovyetler Birliği) 1954’te, bağımsızlığını kazanmış on yedi Afrika devleti de 1960’ta bu örgüte girdi. 1984’teyse Unesco’nun A.B.D’ne karşı tavır takınmasından sonra, bu ülke resmen örgütten çekildi.

Konferans, normal olarak çift sayılı yılların güz mevsimlerinde toplanır. Unesco’nun yönetim organı olan Yürütme Konseyi’nin üyeleri de çoğalmıştır. 1952-1978 yılları arasında, Genel Konferans tarafından seçilen üyelerin sayısı, on sekizden kırk beşe çıktı. Konferans, Konsey’in gündemini belirler, ona yol gösterir, bütçe önerilerinde bulunur ve onaylanan programın uygulanmasını gözetim altında tutar.

Sekreterlik, Konferans’ın kararlarını uygular ve örgütün programını gerçekleştirmeye yönelir. Sekreterlik, uluslararası kişilerden ve özellikle eğitim programlanması, okuma öğretme, öğretim ve bilimsel araştırma, eski yapıların onarılması gibi etkinliklerin uzmanlarından oluşur. Genel başkanın, Sekreterlik üstünde yetkisi vardır. Personeli seçmekle, çalışma programını ve bütçeyi hazırlamakla, Genel Konferans’a öneriler sunmakla görevli olan başkan, bu Konferans tarafından altı yıllık bir yönetim süresi için seçilir.

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.