Ülkelerin ekonomik bakımdan birbirlerine ihtiyaç duymalarının nedenleri?

Ülkelerin ekonomik bakımdan birbirlerine ihtiyaç duymalarının nedenlerini söyleyiniz?

Hiçbir ülke yalnızca kendi kaynaklarını kullanarak tüm ihtiyaçlarını karşılayamaz. Her ülkenin doğal kaynakları, ekonomik kaynakları, iklimi, iş gücü ve eğitim kalitesi farklıdır. Bu nedenlerden dolayı ülkeler birbirine ihtiyaç duyarlar.

Örneklerle açıklayalım;

Türkiye’de yerli otomobil üretimi yapılmamaktadır. Bu nedenle otomobillerin bazılarını Almanya’dan almaktayız. Almanya’da ise tarımsal ürün yeterli değildir. Bu nedenle Türkiye’den meyve ve sebze satın almaktadır.

Rusya’da tekstil sektörü pek gelişmemiştir. Bu nedenle tekstil ihtiyaçlarını Türkiye’den karşılamaktadır.
Türkiye’de günümüzde çıkan doğalgaz ve petrol yeterli değildir. Bu nedenle petrol ürünlerinin bir kısmını Rusya’dan almaktayız.

Bu ve benzeri örnekler başka ürünlerle sayısız kere çoğaltılabilir.

Türkiye’nin ihracata ağırlık verdiği ülkeler

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

Genel