Hudeybiye Antlaşması Önemi ve Maddeleri

628 yılının Mart ayında Medineli Müslümanlar ile Mekkeli Müşrikler arasında imzalanan barış antlaşmasına, Hudeybiye Anlaşması veya Hudeybiye Barışı denir.

Hicretin 6. senesi yani 628 yılında, Müslümanlar terk etmek zorunda kaldıkları Mekke’deki yakınlarına ve topraklarına hasret kalmıştı. Bu hasrete daha fazla dayanamayan Hz. Muhammed ve diğer Müslümanlar Mekke’ye dönme kararı aldılar. Hz. Muhammed ve ona …Devamı

Duyunu Umumiye Nedir? Etkileri ve Sonuçları

Osmanlı Devleti’nin Avrupa ülkelerinden aldığı borçların geri ödenebilmesi imkanlarını denetleyen ve topladığı paraları alacaklılara dağıtan, Avrupalı devletler tarafından kurulmuş örgüte Düyun-u Umumiye veya Duyunu Umumiye denirdi. Duyun-u Umumiye “Genel Borçlar” anlamına gelmektedir.

Borç Alınmaya Başlanması

Osmanlı Devleti’nin büyük bir çöküş içinde olması, ekonomik olarak zorluk çekmesine neden oluyordu. 1854 yılında Kırım Savaşı sırasında Avrupa’dan ilk …Devamı

İslam Dinini Kabul Ettikten Sonra Türklerin Kutlama Törenleri

İslam dinini kabul ettikten sonra Türklerin yaşamlarına hangi kutlama ve törenler girmiştir? Bunların özellikleri nelerdir? Cumhuriyetin ilanı ile birlikte hangi kutlama ve törenler yapılmaya başlanmıştır?.

İslamiyet’in Kabulünden Sonra Türklerin Dini Kutlama ve Törenleri:

Mevlid Kandili: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) doğum günü kutlamasıdır.

Üç Aylar’ın Başlangıcı: Müslümanlar için çok önemli sayılan Recep, Şaban ve Ramazan aylarını …Devamı

Talas Savaşı Tarihi Nedir? Önemi ve Sonuçları

Orta Asya’da Türk hakimiyetinin zayıflaması sonucu, siyasi boşluktan yararlanıp bölgeyi kendi egemenlikleri altına almak ve İpek Yolu ticaretine egemen olmak isteyen Abbasiler (Araplar), fetihler yaparak Orta Asya’ya kadar ilerlemişlerdi. Orta Asya’da etkili olan Çinliler ile bölgede egemen olmak isteyen Abbasiler arasında gerginlik başladı. 751 yılındaki bu gerginlik kısa bir süre sonra Talas Savaşı‘nın çıkmasına neden …Devamı

Türklerin İslamiyeti Benimseme Sebepleri Nelerdir?

İslam dininin Türkler tarafından tanınması özellikle Emeviler Döneminde, bir kısım Türk ülkelerinin fethiyle başlamıştır. Emevilerin izlediği ırkçı politika (mevali politikası) nedeniyle, Türklerin İslamiyete geçişini yavaşlatmıştır.

Kâbe’den bir görünüş

Türklerin İslamiyeti kabul etmelerindeki en önemli olay ise Araplar (Abbasiler) ve Çinliler arasında 751 yılında yapılan Talas Savaşı‘dır. Savaş, Türk ordularının (Yağma, Çiğil ve Karlukların) …Devamı

Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne Karşı Ayaklanma Sebebi Nedir?

Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanan bir Ermeni çetesi

19. yüzyıl sonlarında Ermenilerin Osmanlı Devletiʼne karşı ayaklanmalarının sebebi nedir? 19. yy. sonlarında dış güçler Osmanlı Devleti’ni parçalama ve paylaşma isteğindeydi. Bu sağlamanın bir yolu da iç savaş çıkartmaktı. Osmanlı Devleti içerisinde yüzyıllarca refah içinde yaşayan Ermeniler, Rusya ve İngiltere’nin kışkırtmaları sonucunda, bağımsızlık hayalleriyle silahlanarak ayaklanma …Devamı