Talas Savaşı Tarihi Nedir? Önemi ve Sonuçları

Orta Asya’da Türk hakimiyetinin zayıflaması sonucu, siyasi boşluktan yararlanıp bölgeyi kendi egemenlikleri altına almak ve İpek Yolu ticaretine egemen olmak isteyen Abbasiler (Araplar), fetihler yaparak Orta Asya’ya kadar ilerlemişlerdi. Orta Asya’da etkili olan Çinliler ile bölgede egemen olmak isteyen Abbasiler arasında gerginlik başladı. 751 yılındaki bu gerginlik kısa bir süre sonra Talas Savaşı‘nın çıkmasına neden oldu. Çin’i tek başına yenemeyeceğini anlayan Araplar, Türklerden yardım istemek zorunda kaldı. Yağma, Çiğil ve Karluk Türklerinin yardımlarını alan Araplar, 5 gün süren savaşta Çinlileri büyük yenilgiye uğratmıştır.

Talas Savaşı Mini Karne:
Savaş adı: Talas savaşı, Talas Muhaberesi veya Talas Meydan Muhaberesi
Savaş tarihi: 751
Savaşın yapıldığı yer: Talas, Kırgızistan
Savaşın tarafları: Abbasiler + Karluklar ile Çinliler
Tahmini asker gücü: Abbasiler ve Türkler 200.000, Çinliler 30.000

Talas Savaşının Sonuçları:

Turknet Davet Kodu - Arkadaşını Getir Kampanyası
  • Orta Asya’nın Çin egemenliği altına girmesi önlenmiştir.
  • Türkistan topraklarındaki Çin baskıları etkisini kaybetmiştir.
  • Talas Savaşıyla Türklerin İslamiyetle ilk tanışması başlamıştır.
  • Türk-Arap yakınlaşması başlatarak Türklerin İslamiyeti benimsemesini sağlamıştır.
  • İslamiyet Türkler arasında hızla yayılmıştır. Karluk, Yağma, Tuhsi ve Çiğil Türkleri, savaştan sonra İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyları olmuştur.
  • Savaşta esir alınan Çinlilerden kağıt yapımı öğrenilmiştir.
  • Ayrıca ilk kez Çinliler tarafından kullanılan matbaa, barut, pusula gibi icatları Araplar tarafından öğrenilmiştir.
  • Çinlilerden öğrenilen buluşlar Haçlı Seferleri sırasında Avrupalılar tarafından öğrenilmiştir.
  • Türklerin dini, siyasi, hukuki, sosyal ve ekonomik yaşamını değişime uğratmıştır.

Elde edilen sonuçlar bakımından Talas Savaşı, Türk ve Dünya tarihinde oldukça önemli bir yere sahiptir.

Talas Savaşı Harita

Talas Savaşının yapıldığı yere gösteren harita. Talas, Kırgizistan

 

Yorum Yazabilirsiniz

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.