Yörükler

Anadolu’nun çeşitli yörelerinde bir toprak parçasına bağlanmadan yaşayan “konar-göçer” olarak da adlandırılan göçebe Türkmenlere, “Yörükler” adı verilir. Türkmenler, yani Oğuz Türkleri geçimlerini hayvancılıkla geçiren bir toplumdu. Oğuzların bir bölümü topraklara yerleşerek yaşıyordu, diğer bölümü ise göçebe olarak yaşıyordu. Zaman içinde bu iki ayrı yaşam tarzındaki Türkmenleri ayırt etmek amacıyla, göçebe olanlara “yörük” denmeye …Devamı