Devşirme Sistemi

Devşirme sistemi, kısaca Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Yeniçeri Ocağı’na asker temin etme yöntemidir.

Devşirme Sistemi Nedir?

I. Murad’ın padişahlığı döneminde kurulan Yeniçeri Ocakları’na, yalnızca genç ve güçlü Hristiyanlar alınıyordu. Bu ocağın asker ihtiyacını karşılamak için, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisindeki Hristiyan ailelerin çocukları toplanıyor, Müslümanlaştırıldıktan sonra, İstanbul ve Gelibolu’daki Acemi Ocağın’da askeri …Devamı

Yeniçeriler ve Yeniçeri Ocağı

Osmanlı Yeniçeri Askerleri

Yeniçeriler:

Osmanlı İmparatorluğu’nun savunucusu ve padişahlık tahtının koruyucusu olan askerlere yeniçeriler denmekteydi.

Yeniçeri Ocağı ilk kez I. Murad‘ın padişahlığı döneminde, Kazasker Kara Halil Hayreddin Paşa tarafından kuruldu. İlk olarak savaşlarda esir alınan genç ve güçlü Hıristiyanlara çeşitli ayrıcalıklar ve yüksek maaşlar karşılığında askeri eğitim alarak yeniçeri …Devamı