Bakanlar Kurulunun Görevleri Nelerdir? Kısaca

Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlar tarafından oluşturulan bir kuruldur. Bazen Cumhurbaşkanı da bu kurula katılabilir. Başbakan, bakanlar kurulunun başkanıdır ancak Cumhurbaşkanı da katılırsa, başkanlık görevini Cumhurbaşkanı üstlenir.

Bakanlar Kurulunun Görevleri Nelerdir? Kısaca:

Kanunların kendisine verdiği görevleri, kanunlar çerçevesinde yerine getirmekle yükümlüdür. Kanunların uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür. Genel siyaseti yürütmekle görevlidir. Tüzük ve yönetmelik çıkartmakla görevlidir. Bazı …Devamı