Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler Nelerdir?

Türkçe dünyada en çok alfabe değişikliğine uğramış dildir. Türklerin ilk kullanmaya başladığı alfabeler sırasıyla; Göktürk alfabesi, Uygur alfabesi, Arap kökenli Türk alfabesi, Kiril alfabesi ve Latin kökenli yeni Türk alfabesidir. Bunların yanı sıra az da olsa diğer dillerde kullanılmıştır.

Göktürk Alfabesi: Türklerin kullandığı bilinen ilk alfabedir. Göktürk alfabesi; Köktürk alfabesi, Orhun alfabesi ve Yenisey alfabesi …Devamı