Ülkemizde her bölgede çimento fabrikaları

Ülkemizde hemen hemen her bölgede çimento fabrikası kurulmasının nedeni neler olabilir?

Ülkemizde çimentonun ham maddesi olan kalker taşı (kireç taşı) ve kil hemen hemen her bölgemizde bol miktarda bulunmaktadır. Ham maddenin bol olması ve üretim sürecinin basit olması, ülkemizdeki inşaat sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak için çok sayıda çimento fabrikasının kurulmasına neden olmuştur. …Devamı