Atatürk döneminde Türk kadınının elde ettiği haklar

Atatürk döneminde Türk kadınının elde ettiği haklar maddeler halinde

1- Kadınların erkeklerle eşit haklarda eğitim görmesi sağlandı.

2- Erkeklerin birden fazla kadınla evlenebilmesi ve erkeğin tek taraflı olarak eşlerini boşanmasını engellendi. Kadınlara boşanma hakkı, velayet hakkı ve mirastan eşit pay alma hakları verildi.

3- Kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanındı.

4- Köy kanununda …Devamı