Terciibent ve Terkibibent

Terciibent ve Terkibibent

Divan edebiyatında bentlerden kurulu olan nazım biçimine “terciibent” ve “terkibibent” adları verilir.

Terciibent ve Terkibibent Arasındaki Farklar

Bu nazım biçiminde bent sayısı 5-15 arasında değişir, her bent de genellikle 5-10 beyitten kurulur. Bentler hane ve vasıta bölümlerinden oluşur. Terciibentte vasıta beyti, her bendin sonunda yinelenir. Terkibibentteyse, vasıta, beytinin …Devamı