Tasavvuf Nedir?

İslam dünyasında, Tanrı ile evren ve Tanrı ile insan ilişkileri konusunda insan aklının çözemediği sorulara, din kitaplarındaki ilke ve kurallara göre değil de, bağımsız düşünüş yoluyla yanıtlar vermeye çalışan felsefe sistemi, “tasavvuf” diye adlandırılır. Tasavvufa uygun düşünenlere “sofi” (sufi) ya da “mutasavvıf” denir. Tasavvuf sözcüğü Yunanca sofos sözcüğünden Arapçaya uydurulmuş, sofi sözü de tasavvuf sözcüğünden …Devamı