Ülkemizde tarım etkinlikleri yoğun olarak yapılmaktadır

Ülkemizde tarım etkinlikleri yoğun olarak yapılmaktadır. Ancak bu ürünlerin ihraç ürünleri içindeki payı çok azdır. Bu durumun nedenleri neler olabilir?

Ülkemizde tarım ürünleri yoğun olarak üretilmesine rağmen, bu sektörden elde edilen ürünlerin ihraç ürünleri içindeki payı çok azdır. Bunun başlıca nedenleri ihraç edilen ürünlerin ekonomik değerinin düşük olması gösterilebilir. Yani tarım …Devamı