Sürtünme Kuvveti ile Kinetik Enerjinin İlişkisi Nedir

Sürtünme Kuvveti Kinetik Enerji

Cisimlerin hareket yönüne ters yönde uyguladığı kuvvete “sürtünme kuvveti” denir. Hareket halindeki cisimlerin sahip olduğu enerjiye de “kinetik enerji” denir. İkisi arasındaki ilişki de şöyledir; kinetik enerjiye sahip olan cisim, bir süre sonra sürtünme kuvveti nedeniyle yavaşlar ve durur. Cisme tekrar kinetik enerji sağlayabilmek için de, sürtünme kuvvetinden elde edilen itme ile hareketlilik kazandırılır. Dolayısıyla …Devamı

Sürtünme Kuvvetinin Yararları ve Zararları

Öncelikle sürtünme kuvveti nedir kısaca açıklayalım? Birbirine temas eden nesnelerin, temas noktalarında oluşan ve harekete karşı direnç oluşturan kuvvete sürtünme kuvveti denir. Sürtünme kuvvetinin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Bunların bir kısmı ayrı ayrı olarak aşağıda verilmiştir.

Sürtünme Kuvvetinin Yararları:

* Sürtünme kuvveti kayaları aşındırarak, toprağa dönüştürür.

* Nehirler ve dereler sürtünme kuvveti sayesinde akarlar.

…Devamı