Hız ve Sürat Arasındaki Fark Nedir?

Hız ve sürat arasındaki farkı anlamak için, önce hız ve süratin ne olduğunu bilmek gerekir.

Hız Nedir?

Bir cismin ya da bir dalganın (yön belirtmeden), birim zamanda aldığı yoldur.

Sürat Nedir?

Yönü belli olmayan bir cismin aldığı yolun zaman oranı, yani hızın büyüklüğüdür.

Hız ve Sürat Arasındaki Fark:

Hız, zamanda alınan yoldur, sürat ise zaman …Devamı