Kira Stopaj Hesaplama Nasıl Yapılır?

Stopaj Nedir? Kaynağında kesilen vergidir. Gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesini ifade eder.

Kira Stopaj Oranı Nedir? Kiralarda stopaj oranı 01.01.2007 tarihinden itibaren %20 olarak düzenlenmiştir ve kanunda aksi belirtilinceye kadar geçerlidir.

Netten brüte ulaşma: net kira / 0,80 = brüt kira (bununda …Devamı