Vektörel ve Skaler Büyüklük Nedir?

Fizikte ölçüm yapmada kullanılan başlıca büyüklükler vardır. Bu büyüklükler temel ve türetilmiş büyüklükler olarak ikiye ayrılır. Uzunluk, kütle, zaman, sıcaklık gibi büyüklükler temel büyüklük yani skaler büyüklüklerdir. Kuvvet, hız ve ivme gibi büyüklükler ise türetilmiş büyüklük yani vektörel büyüklüklerdir. Büyüklük ister skaler olsun ister vektörel olsun her ikisi de ölçülebilen büyüklüklerdir.

Vektörel büyüklük nedir? Kısaca …Devamı