Sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçları nelerdir?

Sivil toplum örgütlerinin

Sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçları nelerdir? Ne tür faaliyetler yapar?

Toplum yararına faaliyetler göstermek için kurulmuş, hiç bir kar amacı gütmeyen, gelirlerini üyeliklerden ve bağışlardan sağlayan çevresel, sosyal, kültürel, hukuki ve politik alanlarda hizmet veren kuruluşlardır. Vakıflar, dernekler, sendikalar ve mesleki oda birlikleri birer sivil toplum örgütleridir.

Ne tür …Devamı