Enzimlerin Kimyasal Sindirimdeki Görevi

Öncelikle kısaca enzim nedir onu açıklayalım. Canlı hücreler tarafından üretilen, besin maddelerinin kimyasal sindirimini sağlayan, sindirim sonrasından kendi yapısı bozulmadan kalabilen protein yapılı maddelere enzim denir.

Sindirim sisteminde görevli birçok organ farklı enzimler üreterek kimyasal sindirimi gerçekleştirir. Bu enzimler kısaca şöyledir; yağları sindiren lipaz, proteinleri sindiren pepsin, karbonhidratları sindiren amilaz, süt ürünlerini sindiren laktaz, şekeri …Devamı