Ses boşlukta yayılır mı?

İnsan sesleri ve cisimlerin oluşturduğu sesler titreşim sesleri olduğundan sesin yayılabilmesi için katı, sıvı ve gaz gibi maddesel ortam gereklidir. Ses, uzay boşluğu gibi boş ortamlarda yayılamaz, çünkü titreşimi iletecek katı, sıvı ve gaz uzay boşluğunda bulunmaz.

Elektromanyetik ses dalgaları yani radyo dalgaları boşlukta yayılır, ama ses dalgaları boşlukta yayılmaz.

…Devamı