Facebook Şekilleri ve Yüz İfadeleri – Sayfa 2

Facebook Şekilleri

…….♥♥♥♥….♥♥♥♥ ……♥♥♥♥♥..♥♥♥♥♥ ……♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ……..♥♥♥♥♥♥♥♥ ………….♥♥♥ ……………♥ ……………I ……………I ……………I …………..(”) ……….()””() ……….( ö, ) ………(,,) .) ……….(,,),)

——————————————————

_____1111111 _____11¶¶¶111 _____11¶¶¶¶111 ______11¶¶¶¶111 _______11¶¶¶¶111 ________111¶¶¶11111111¶¶¶11 _________111¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶1 __________11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11 ________1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111 _____111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111 ___11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 ___1¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶111 ___111¶¶11____11¶¶¶111 _____111______111¶¶¶11________111111 __________11111111¶¶¶111111111¶¶¶¶¶1111 ________11¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 ______111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 _____111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 _____111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 ____111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 ____111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 ____111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 ____111¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 ____111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 ____111¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 _____111¶¶¶¶¶¶11¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 ______11¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11 _______11¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 ________11¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11 _________11¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11 __________11¶¶¶¶¶1¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111 ___________111¶¶¶11¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111 _____________111¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶11 …Devamı