Değirmen Üstü Çiçek Flüt ve Melodika Notaları

Değirmen Üstü Çiçek Flüt ve Melodika Notaları:

De-ğir-men-üs- tü- çi-çek, fa -sol- fa – sol-sol- fa-mi oy-kız-lar-naz-ey-le-me fa-sol -fa- sol- sol- fa- mi

o-rak-ge-ti-rin-bi-çek, fa-sol-fa-sol-sol-fa-mi ö-lü-rem-kız-lar- naz ey-le-me fa-fa-do-fa-do-sol fa sol -fa-mi

Not: Türkünün diğer sözleri de yukarıdaki notalardan oluşmaktadır. Türkünün devamı için notaları baştan çalınız.

Değirmen Üstü Çiçek Şarkısı Sözleri

Değirmen üstü çiçek …Devamı