Şamanlık ve Şamanizm

Şamanlık gerçek bir dinden çok Laponlar ve Eskimolar gibi Kuzey Kutup bölgesi halklarına yada Buryatlar, Altaylılar ve Mançular gibi Asya halklarına özgü bir uygulamalar bütünüdür. Şamanlığı benimsemiş olanların gerçek sayısı tam olarak kestirilememektedir; çünkü şamanlık, genel olarak varlığını, öteki dinler yada büyücülük biçimleriyle birlikte sürdürmektedir.

Bu dinsel sistemde ruhlar doğanın sahipleridir; …Devamı