Sağlığa Etki Eden Biyolojik Etmenler Nelerdir?

Sağlığa etki eden biyolojik etmenler nelerdir açıklayınız maddeler halinde yazınız.

Biyolojik etmenler nelerdir?

İnsanın çevresindeki tüm canlılar ve onlara ait tüm ürünler biyolojik etmenleri oluşturur.

Maddeler halinde biyolojik etmenler:

Mikroorganizmalar Vektörler Mantarlar Alerjenler Hayvansal ve bitkisel zehirler

Biyolojik etmenler – Mikroorganizmalar:

Gözle görülemeyecek kadar …Devamı