Pi Sayısı Nedir? Tarihçesi Hakkında Bilgi

Pi Sayısı Nedir?

Herhangi bir dairenin çevresinin uzunluğunun, dairenin çapına bölünmesiyle bulunan sayıya “Pi Sayısı” denir. Pi sayısı sabit bir sayıdır, yani her dairede 3,14 sonucunu vermektedir. Pi sayısı irrasyonel bir sayı olduğu için virgülden sonra sonsuza dek devam eder (3,141592653589793238462643383279502884 197169399375105820974∞). Pi sayısı ismini Yunan alfabesindeki π(pi) harfinin okunuşundan almaktadır.

…Devamı