Katolik, Ortodoks ve Protestan Arasındaki Farklar

Katolik, Ortodoks ve Protestanlık, Hristiyanlık dininin en büyük mezheplerinden biridir. Dünyada yaklaşık 1 milyar 200 milyon civarında Hristiyan olduğu tahmin edilmektedir. Bunlardan 600 milyon kadarı Katolik, 400 milyon kadarı Protestan ve 200 milyon kadarının da Ortodoks olduğu tahmin edilmektedir.

Katolik, Ortadoks ve Protestan Arasındaki Temel Farklar

Katolik Mezhebinin Özellikleri: Katolik Kilisesi’ne bağlıdırlar …Devamı

İletken ve Yalıtkan Maddelere Örnekler 20 Tane

İletken ve yalıtkan maddelere örnekler vermeden önce iletken ve yalıtkan maddeler nedir onu açıklayalım.

İletken Madde Nedir? Kısaca, elektrik akımını ileten katı, sıvı ve gaz maddelere iletken madde denir. İletken maddelerin yapısında serbest elektronlar fazladır bu nedenle elektriği iletirler. En iyi iletken madde altındır, ancak az bulunun bir madde olduğundan kullanım alanı azdır. Bakır …Devamı