Yeniçeriler ve Yeniçeri Ocağı

Osmanlı Yeniçeri Askerleri

Yeniçeriler:

Osmanlı İmparatorluğu’nun savunucusu ve padişahlık tahtının koruyucusu olan askerlere yeniçeriler denmekteydi.

Yeniçeri Ocağı ilk kez I. Murad‘ın padişahlığı döneminde, Kazasker Kara Halil Hayreddin Paşa tarafından kuruldu. İlk olarak savaşlarda esir alınan genç ve güçlü Hıristiyanlara çeşitli ayrıcalıklar ve yüksek maaşlar karşılığında askeri eğitim alarak yeniçeri …Devamı