Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne Karşı Ayaklanma Sebebi Nedir?

Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanan bir Ermeni çetesi

19. yüzyıl sonlarında Ermenilerin Osmanlı Devletiʼne karşı ayaklanmalarının sebebi nedir? 19. yy. sonlarında dış güçler Osmanlı Devleti’ni parçalama ve paylaşma isteğindeydi. Bu sağlamanın bir yolu da iç savaş çıkartmaktı. Osmanlı Devleti içerisinde yüzyıllarca refah içinde yaşayan Ermeniler, Rusya ve İngiltere’nin kışkırtmaları sonucunda, bağımsızlık hayalleriyle silahlanarak ayaklanma …Devamı

Osmanlı Devleti zamanında yetişen bilim insanları isimleri

Molla Şemsüddin-i Fenari: Bilim insanı, din alimi, müderris, birinci Osmanlı Devleti şeyhülislamı.

Ali Bin Muhammed: Bilim insanı, astronom, matematikçi ve dil bilimcidir.

Mirim Çelebi: Bilim insanı, gök bilimci ve matematikçi.

Takiyüddin bin Manıf: Bilim insanı, gök bilimci ve matematikçi.

Mehmet Şemseddin: Bilim insanı ve İslam alimi.

Hezârfen Ahmed Çelebi: Bilim insanı, mucit.

Kâtip Çelebi: Bilim …Devamı