Osmanlı Devleti zamanında yetişen bilim insanları isimleri

Molla Şemsüddin-i Fenari: Bilim insanı, din alimi, müderris, birinci Osmanlı Devleti şeyhülislamı.

Ali Bin Muhammed: Bilim insanı, astronom, matematikçi ve dil bilimcidir.

Mirim Çelebi: Bilim insanı, gök bilimci ve matematikçi.

Takiyüddin bin Manıf: Bilim insanı, gök bilimci ve matematikçi.

Mehmet Şemseddin: Bilim insanı ve İslam alimi.

Hezârfen Ahmed Çelebi: Bilim insanı, mucit.

Kâtip Çelebi: Bilim …Devamı