Atatürk’ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara örnekler

Atatürk’ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara kısa örnekler

Atatürk son derece çevreci kişiliğe sahip bir liderdi. Bu nedenle çevre ili ilgili bir çok çalışma yapmış ender devlet adamlarındandır.

Örnek 1: Cumhuriyet öncesi yıllarda Ankara yeşilden yoksun çorak bir kentti. Atatürk, Ankara’nın çağdaş, doğal güzellikleri olan bir kent olmasını istiyordu. Ankara başkent …Devamı

Doğrudan temas olmadan ısı aktarımı olabilir mi? Örnekler

Doğrudan temas olmadan ısı aktarımı olabilir mi? Örnekler

Isı aktarımı üç farklı yöntem ile olabilmekteydi. Bunlar; iletim yoluyla yayılma, ışıma yoluyla yayılma ve konveksiyon yoluyla yayılmaydı. İletim yoluyla ısı aktarımında doğrudan temas gereklidir. Fakat ışıma yoluyla ve konveksiyon yoluyla aktarımda doğrudan temasa gerek yoktur.

Sorunun doğru cevabı; doğrudan temas olmadan ısı aktarımı olabilir.

…Devamı

Dünya haritasından yararlanarak coğrafi konumu

Dünya haritasından yararlanarak coğrafi konumu bakımından avantajlı olan ülkelere örnekler veriniz?

Türkiye: Avrupa ve Asya kıtasını birbirine bağlayan ülkedir. Ayrıca üç tarafınında denizlerle çevrili olması ulaşım, taşımacılık ve ülke güvenliği açısından avantaj sağlamaktadır.

Mısır: Akdeniz ile Hint Okyanusu’nu birbirine bağlayan Süveyş Kanalı’nın bulunduğu ülkedir. Avrupa ülkeleri ile Asya ülkelerinin …Devamı

İletken ve Yalıtkan Maddelere Örnekler 20 Tane

İletken ve yalıtkan maddelere örnekler vermeden önce iletken ve yalıtkan maddeler nedir onu açıklayalım.

İletken Madde Nedir? Kısaca, elektrik akımını ileten katı, sıvı ve gaz maddelere iletken madde denir. İletken maddelerin yapısında serbest elektronlar fazladır bu nedenle elektriği iletirler. En iyi iletken madde altındır, ancak az bulunun bir madde olduğundan kullanım alanı azdır. Bakır …Devamı