Deneylerle yeterli derecede doğrulanmamış ancak

Soru: Deneylerle yeterli derecede doğrulanmamış ancak doğrulanacağı umulan düşünceye ne denir? Cevap: Varsayım.

Soru: Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde üretilen fikre ne denir? Cevap: Görüş.

Soru: Kişilerin birbirini karşılıklı olarak etkilemesine ne denir? Cevap: Etkileşim.

Soru: Bir yurtta doğup büyüme veya yaşamış olma durumuna ne denir? Cevap: Yurttaşlık.

Soru: Her şeyin bir sebebinin olma …Devamı