Okulunuzda uymanız gereken kurallar nelerdir açıklayınız?

Okulunuzda uymanız gereken kurallar nelerdir açıklayınız?

Okula ve sınıfa giriş-çıkış yaparken tek veya ikişerli sıralar oluşturmalıyız. Eğer sıra olmadan giriş-çıkış yapılırsa herkes aynı anda kapılardan geçmek isteyeceği için aksamalar ve ezilerek yaralananlar olabilir.

Okul içerisinde ve sınıflarda yüksek sesle veya bağırarak konuşulmamalıdır. Eğer yüksek sesle veya bağırılarak konuşulacak olursa …Devamı