Kaç Değişik Nükleotit Vardır?

Kaç değişik nükleotit vardır?

Kromozomu oluşturan DNA’lar nükleotitlerden oluşmaktadır. DNA’yı oluşturan dört farklı nükleotit vardır. Bunlara; adenin, guanin, sitozin ve timin denir. Aşağıdaki görselde şekilleri, renkleri ve bağlanma sıraları verilmiştir.

DNA’yı oluşturan nükleotitler rastgele değil, belirli bir düzen içerisinde karşılıklı olarak dizilmektedirler. Adeninin karşısında timin, guaninin karşısına da sitozin …Devamı