Nüfus Artışını Etkileyen Faktörler

Doğurganlık Ve Ölüm Oranları: Nüfusu en çok etkileyen faktörlerden biridir. Kadınların nüfusa göre bebek doğurma oranının az veya çok olması, ölüm oranlarının az veya çok olması nüfus artışını etkileyen en önemli faktördür. Doğurganlığın az, ölüm oranın çok olduğu yerlerde nüfus azalır. Doğurganlığın çok, ölüm oranın az olduğu yerde nüfus artar.

Göç Hareketleri: Ekonomik, sağlık, eğitim …Devamı