Nötron Proton Elektron Nedir Kısaca Bilgi?

Bilindiği gibi maddenin en küçük yapı taşı atomdur ve tüm maddelerde bulunur. Maddeleri oluşturan atomlar da elektron, proton ve nötron bileşenlerinden meydana gelir. Atomun merkezinde bir çekirdek ve çekirdeğin yörüngesinde dolaşan çok küçük parçacıklar bulunur. Bu parçacıklar ve tanımı aşağıdaki gibidir.

Nötron Nedir? Nötron, protonla birlikte atomun çekirdeğini oluşturur. Nötronların elektrik yükü yoktur yani nötr …Devamı