Dolaşım Sistemi Hastalıkları Nelerdir?

Dolaşım Sistemi Hastalıkları Nelerdir?

Kalp büyümesi: Kalbin olması gerekenden daha fazla büyümesi sonucu oluşan bir hastalıktır. Büyüyen kalpte kalp krizi riski artar, kan dolaşımında sorunlar ortaya çıkar. Kalp büyümesi genetik olarak ortaya çıkabildiği gibi, vücut geliştirme ve çok fazla güç gerektiren sporların yapılmasıyla da sıklıkla ortaya çıkabilmektedir.

Kalp krizi: Kalbi besleyen damarlardaki kan akışının çeşitli …Devamı

Hasta ve Yakınlarının Uyması Gereken Kurallar

Hastanelerde öncelikle bu temel kurallara uyulmalıdır: Hastane kurallarına ve tavsiyelerine uyulmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nın tavsiye ve kurallarına uyulmalıdır. Doktorların tavsiyelerine uyulmalıdır. Toplumsal kurallara uyulmalıdır.

Hasta ve yakınlarının sağlık kuruluşlarında uyması gereken kurallar:

Hasta, başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır. Hasta, teşhis tedavi sürecinde hekim ve diğer sağlık personeli ile her aşamada iş birliği yapmalıdır. Hasta, …Devamı

Tiroit bezinin az yada çok çalışmasında ne tür hastalıklar ortaya çıkar?

Tiroit (tiroid) bezi ne işe yarar? Tiroit bezi vücudumuz için gerekli olan bazı hormonları üreten bezdir. Hücrelerin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında, hücre faaliyetlerinin ve vücut sıcaklığının dengelenmesinde görevlidir. Ayrıca kalp atış hızı, vücut ağırlı, kas gücü, cilt yapısı, hafıza, boy uzaması ve zeka gelişimi gibi birçok vücut fonksiyonunu etkiler.

Tiroit bezi az …Devamı

Mekanik sindirim ile kimyasal sindirim arasındaki farklar

Öncelikle mekanik sindirim ve kimyasal sindirim nedir onu öğrenelim:

Mekanik sindirim: Ekmek, patates, elma, ceviz vb. katı besinlerin çiğneme ve kas hareketleriyle ezilerek küçük parçalara ayrılmasına mekanik sindirim denir.

Kimyasal sindirim: Yenilen besinleri, sindirim sisteminin salgıladığı enzimler yardımıyla, kimyasal değişime uğratarak moleküllerine kadar parçalara ayrılmasına kimyasal sindirim denir.

Mekanik sindirim ile kimyasal sindirim arasındaki farklar …Devamı

Okulunuzda uymanız gereken kurallar nelerdir açıklayınız?

Okulunuzda uymanız gereken kurallar nelerdir açıklayınız?

Okula ve sınıfa giriş-çıkış yaparken tek veya ikişerli sıralar oluşturmalıyız. Eğer sıra olmadan giriş-çıkış yapılırsa herkes aynı anda kapılardan geçmek isteyeceği için aksamalar ve ezilerek yaralananlar olabilir.

Okul içerisinde ve sınıflarda yüksek sesle veya bağırarak konuşulmamalıdır. Eğer yüksek sesle veya bağırılarak konuşulacak olursa …Devamı

Destek ve hareket sisteminin sağlığını olumlu ve

Destek ve hareket sisteminin sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyecek davranışların listesi.

Destek ve Hareket Sistemi Nedir?

İnsan ve hayvan gibi canlılara şekil ve destek veren, hareket etme kabiliyeti kazandıran; kemiklerden, eklemlerden ve kaslardan oluşan sistemin bütününe, destek ve hareket sistemi denir.

Destek ve hareket sisteminin sağlığını olumsuz etkileyecek davranışlar …Devamı