Dinamometre Nedir? Nerelerde Hangi Amaçla Kullanılır?

Dinamo metre nedir? Güç, kuvvet ve enerji ölçmeye yarayan aygıtlara dinamometre denir. Dinamometrelerin mekanik ve elektronik çeşitleri bulunmaktadır. Mekanik dinamometreler ölçüm sonuçlarını Newton cinsinden verilir; ancak gelişmiş elektronik dinamometreler beygir gücü ve Watt gücü gibi çeşitli birimlere de dönüştürebilmektedir. Dinamometrede ölçülen değerler, Newton birimiyle (N) gösterilir. (1 Newton = 1/9,81 kg)

Dinamometre Nerelerde Hangi Amaçla …Devamı

Sodyum Nedir? Soydum Hidroksit Nedir?

Adı: Sodyum, uluslararası adı sodium Bulunuş tarihi: 1807 Atom numarası: 11 Atom ağırlığı: 22,98 Simgesi: Na Erime sıcaklığı: 97,72oC Kaynama sıcaklığı: 883oC

1807’de bulunan sodyum ısıyı çok iyi ileten bir elementtir. 97,5oC’ta erir, 880oC’ta da kaynar. Bu iki sıcaklık arasında, sıvı halde bulunur. Bu nedenle, bazı nükleer santrallerde, özel çelikten yapılmış borularla sıvı halde …Devamı

Mayalanma Nedir? Suni Mayalanma Nasıl Olur?

Herhangi bir şekerli özsu, belli sürede mayalanır ve olay, karbondioksit ile alkol açığa çıkması biçiminde gerçekleşir. Çevre sıcaklığında özsu köpürüp kaynamaya başladığında, çok bol miktarda gaz çıkarır, bu tür kaynama mayalanmayla eş anlamlıdır. Ne var ki, söz konusu tepkime kendiliğinden ortaya çıkmaz; şekerli özsu sterilize edilirse mayalanma görülmez. Dolayısıyla mayalanmada birtakım mikroorganizmaların rolü vardır.

Mikroskopla …Devamı

Kiropraksi Nedir? Nasıl Yapılır?

Sinirlere eski işlevlerini yeniden kazandırmak amacıyla omurga, eklemler ve kas dokusuna elle uygulanan tedavi yöntemine kiropraksi denir. Kiropraksi ya da kiroprokti uzmanları ilaçlardan ya da cerrahi yöntemlerden değil, çoğunlukla fizik tedavisi tekniklerinden yararlanırlar; ayrıca, egzersizle, beslenme rejimiyle ilgili önerilerde bulunurlar.

Omurgaya elle tedavi uygulamanını sağlığın korunmasına yarayabileceği kuramını geliştiren Iowalı (ABD) bakkal Daniel David Palmer …Devamı

Sürrealizm Akımı Nedir?

Dadaizmin akla ve alışılmışa karşı ayaklanma görüşünden yola çıkarak, bilinçaltının karışık ve karmaşık dünyasını sanata aktarma amacını güden akıma, sürrealizm (gerçeküstücülük) adı verilir.

Sürrealizm akımının kurucusu sayılan André Breton, Sürrealizm Bildirgesi’nde (1924) bu akımı şöyle tanımlamıştır: Sözle, yazıyla ya da başka bir biçimde, düşüncenin gerçek işleyişini ortaya koymak için kullanılan katkısız bir ruhsal otomatizm. Aklın …Devamı

Unesco Nedir? Hakkında Bilgi

Unesco, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü anlamına gelen İngilizce United Nations Educational Scientific and Culturel Organization’ın kısaltılmış adıdır.

Birleşmiş Milletler Örgütü’ne bağlı bir kurum olan ve merkezi Paris’te bulunan Unesco’ya, bu topluluk içinde yer alan ya da almayan bütün devletler üye olabilirler. Kurumun adı, etkinliği konusunda tam bir fikir …Devamı

Genel