Ultraviyole (UV) Nedir? Morötesi Işınların Zararları

Ultraviyole (UV), yani Türkçeleşmiş haliyle morötesi ışınlar insan gözünün göremediği ışınlardır. Işınların hepsi dalga boylarından oluşur ve insan gözü bu ışınların 400 ile 700 nm (nanometre) arasındaki ışınları görebilir. Bu aralığın altında veya üstündeki ışık dalga boylarını çıplak gözle görmemiz mümkün değildir. Görebildiğimiz en küçük dalga boyu ışınını mor olarak algıladığımızdan, bundan daha …Devamı

Labirent İltihabı Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

İç kulakta işitme ve dengeyi sağlamakla görevli labirentin iltihaplanması sonucu oluşan bir rahatsızlıktır.

Kulak organı dış kulak, iç kulak ve orta kulak olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. İç kulaktaki salyangoz görünümlü karmaşık bölüm ve bağlantıları labirent olarak adlandırılır. Bu labirentin içinde işitmeyi ve vücudun dengesini sağlayan sıvı bulur. Mikrobik nedenlerle bu bölümde iltihaplanma oluşursa baş …Devamı

Tasavvuf Nedir?

İslam dünyasında, Tanrı ile evren ve Tanrı ile insan ilişkileri konusunda insan aklının çözemediği sorulara, din kitaplarındaki ilke ve kurallara göre değil de, bağımsız düşünüş yoluyla yanıtlar vermeye çalışan felsefe sistemi, “tasavvuf” diye adlandırılır. Tasavvufa uygun düşünenlere “sofi” (sufi) ya da “mutasavvıf” denir. Tasavvuf sözcüğü Yunanca sofos sözcüğünden Arapçaya uydurulmuş, sofi sözü de tasavvuf sözcüğünden …Devamı

Ribozom Nedir? Canlı Hücrelerde Bulunma Sebebi

ribozom nedir

Tüm canlı hücrelerde bulunan ve protein sentezinden sorumlu olan, küremsi veya oval yapılı zarsız organellere ribozom denir. Ribozomlar hücrenin en küçük organelidir, sitoplazmada serbest olarak bulunabildikleri gibi endoplazmik retikulum ve çekirdek zarında da bulunabilirler. Ribozomlar prokaryotlarda yaklaşık 20 nanometre, ökaryotlarda ise 30 nanometre çapındadır. Ribozomlar ayrıca kloraplast ve mitokondri gibi organellere özgü olarak …Devamı

Van de Graaff Jeneratörü Nedir? Nasıl Çalışır?

van de graaff

1930’lu yıllarda, Amerikalı fizikçi Robert Jemison Van de Graaff (Van de Graf), maddenin mikroskobik yapısını analiz etmek ve kanser tedavisinde kullanmak üzere bir potansiyel elektrik jeneratörü geliştirdi. Ürettiği bu jeneratöre de kendi adı olan “Van de Graaff jenetörü” adını verdi.

Van de Graaff Jeneratörü Nasıl Çalışır? Temel parçaları; içi boş olan …Devamı

Çıkrık Tekerlek Kama ve Vidadan Nasıl Yararlanılmıştır?

Birer basit makine olan çıkrık, tekerlek, kama (keski) ve vidadan nasıl yararlandığımızı, bunların geçmişte ve günümüzde insanlara nasıl yararlar sağladıklarının araştırması.

Çıkrık: Kas gücüyle döndürülerek hareket ettirilmesinden yararlanılan bir tür basit makinedir.

Geçmişte çıkrıktan nasıl yararlanılmıştır: Çok eski yıllarda yün, kıl, pamuğu eğirip ip yapmak ve kuyulardan kovayla su çekmek, vb. işlerde kullanıldı.

…Devamı