Nabız Sayısı ve Tansiyonun Normal Değerleri Nelerdir?

Soruya cevap vermeden önce nabız nedir? tansiyon nedir? kısaca açıklayalım

Nabız Nedir? Kalp atışının neden olduğu kan basıncının atardamarlardan dalga dalga hissedilmesine nabız denir. Nabız atışı genellikle boyundaki atardamardan veya bilekteki atardamarlar kontrol edilir. Nabız sayısı hesaplanması, kalbin bir dakika içinde yaptığı atışın hesaplanmasıyla bulunur.

Tansiyon Nedir? Kalp tarafından pompalanan kanın, atardamarda meydana getirdiği basınca …Devamı