Günümüzde Monarşi ile Yönetilen Ülkeler Nelerdir?

Monarşi Nedir? Halkın kendi devlet başkanını seçme hakkı olmadığı yönetim biçimidir. Yönetim hakkı genellikle miras yoluyla babadan oğla geçer. Bu yönetim biçiminin olduğu yerlerde hükümdarlara; kral, imparator, şah, padişah, prens, emir, kağan, hakan gibi çeşitli adlar verilir.

Monarşinin Çeşitleri: Mutlak monarşi: Devletin tek bir kişi tarafından hiçbir sınırlamaya bağımlı olmayarak yönetildiği rejim türüdür.

Meşruti monarşi …Devamı