Mineral Kayaç ve Maden Arasındaki İlişki Nedir Kısaca

Maden: Yerkabuğunun yüzeyinde veya altında, çeşitli iç veya dış etkenlerle oluşmuş, ekonomik yönden değer taşıyan çeşitli mineralleri içeren kaynak.

Mineral: Normal sıcaklıkta doğada katı halde bulunan, bazı kendine has kristalsi yapıya ve fiziksel özelliklere sahip inorganik veya organik madde.

Kayaç: Yerkabuğunu katmanlar veya yığınlar halinde oluşturan, bir veya birkaç mineral topluluğundan oluşan, doğada büyük yer …Devamı