Mesnevi Nedir?

Hz. Mevlana - Mesnevi

Divan edebiyatında, her beytinin dizeleri kendi aralarında uyaklı, aruz kalıplarının genellikle kısa biçimleriyle yazılan nazım biçimine ve nazım biçimiyle yazılmış yapıtlara “mesnevi” adı verilir.

Mesnevide uyak sıkıntısı yoktur. Bu nedenle çoğunlukla, öykü ya da öğretici yapıtlar gibi uzun konular için yeğlenmiştir. Anlam genellikle beyitte tamamlanır, bazen anlamın beyitten beyite atladığı …Devamı