Yönetimler Kaça Ayrılır?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yönetimler “Merkezi Yönetim” ve “Yerinden Yönetim Kuruluşları” (yerel yönetimler) olmak üzere ikiye ayrılır.

Merkezi Yönetim: Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, bakanlar kurulu, bakanlıklar, valilikler ve kaymakamlıklar tarafından sağlanan yönetimleri kapsar.

Ülkemizin başkenti olan Ankara, devletimizin genel yönetim merkezidir. Bu nedenle TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar Ankara’da yer alır. Ülkenin tamamında yönetimin kolaylaştırılabilmesi için İl …Devamı