Marmara Bölgesinin Madenleri

Marmara bölgesinde çıkan madenler aşağıda birleştirilerek ve il il dağılımına göre ayrılarak verilmiştir.

Marmara Bölgesinde Çıkarılan Madenler: Metalik madenler: Altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, mangan, demir, boksit, molibden, antimuan, krom, kalsit, civa, wolfram. Endüstriyel hammaddeler: Bor, uranyum, asbest, kireçtaşı, kil, mermer, kuvarzit, kuvars, kuvars kumu, fosfat, perlit, bentonit, defomit, grafit, kaolin, flor, kum, çakıl, fosfor, …Devamı