Manihaizmin kabul edilmesi Uygurların hayatında

Manihaizmin (maniheizmin) kabul edilmesi, Uygurların hayatında hangi değişikliklere yol açmıştır?

Kısa cevap: Mani dininin yani manihaizmin kabul edilmesi, Uygurların savaşçı özelliklerinin zaman içinde yok olmasına, göçebe hayatı bırakarak yerleşik hayata geçmelerine ve bir süre sonra Uygur Devleti’nin yıkılmasına yol açmıştır.

Uzun cevap: Uygur Türklerinin kağanı Bögü Kağan, Çin’e düzenlediği …Devamı