Senet Zaman Aşımı Süresi Ne Kadardır?

Senette zaman aşımı süresi, senedin vade tarihi itibariyle başlar ve üç yıl devam eder.

Senet alan kişi tarafından başkasına ciro edilirse bu süreler değişmektedir.

Hamilin cirantaya karşı zaman aşımı süresi bir yıldır. Cirantaların birbirlerine karşı olan zaman aşımları süreleri de altı aydır.

Ciranta Nedir? Emre yazılı bir ticari senedi ciro eden kimseye ciranta denir.

…Devamı